Dyrektor Zakładu Karnego w Chełmie ppłk Dariusz Kossyk podpisał kolejną umowę dotycząca odpłatnego zatrudnienia skazanych z Zakładu Karnego w Chełmie na rzecz firmy "Pomix" Spółka Cywilna reprezentowaną przez Mateusza Tywoniuka.

W dniu 10 marca 2023 roku w Chełmie odbyły się obchody z okazji 79. rocznicy egzekucji wykonanej na placu Targowica przez okupantów niemieckich na Polakach.

W dniu 1 marca 2023 roku w Chełmie odbyły się obchody z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

W ramach wspólnej akcji Ministerstwa Sprawiedliwości i Służby Więziennej pod hasłem „Resort Sprawiedliwości Pomaga” przekazaliśmy kilkadziesiąt kilogramów nakrętek w siedzibie gazety Super Tydzień Chełmski na rzecz Pani Angeliki, która wciąż potrzebuje pomocy.

Uroczysta odprawa z okazji obchodzonego w dniu 8 lutego Dnia Tradycji Służby Więziennej.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej