W dniu 13 grudnia 2021r., na terenie łupkowskiej jednostki penitencjarnej przeprowadzono zajęcia edukacyjne dla skazanych, w trakcie których przybliżono osadzonym przyczyny, przebieg i skutki wprowadzonego 40 lat wcześniej stanu wojennego.

Bo wiek to tylko liczba ! – czyli podsumowanie trzech edycji programu resocjalizacyjnego " Aktywna Jesień Życia" realizowanych w 2021 roku.

Dyrektor Zakładu Karnego w Łupkowie podpisał umowę z kontrahentem zewnętrznym o odpłatne zatrudnienie skazanych.

Dyrektor Zakładu Karnego w Łupkowie ppłk Janusz Wańcowiat podpisał porozumienia z miejscowymi nadleśnictwami o współpracy, w zakresie podejmowania wspólnych działań.

Z okazji święta niepodległości nadano funkcjonariuszom z Zakładu Karnego w Łupkowie odznaczenia i awanse na wyższe stopnie służbowe.

Skazani z Zakładu Karnego w Łupkowie oraz Oddziału Zewnętrznego w Moszczańcu biegają dla chorego Tomka.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej