Każdego roku wiosną z inicjatywy hospicjów w całej Polsce odbywają się zbiórki, których znakiem rozpoznawczym są żółte żonkile, wręczane przez wolontariuszy w zamian za datki. Celem akcji jest zbiórka na rzecz podopiecznych hospicjów, ludzi cierpiących, a także zwrócenie uwagi na ideę opieki hospicyjnej.

W dniu 11 maja 2023 r. gościliśmy grupę studentów pierwszego roku studiów drugiego stopnia pedagogiki resocjalizacyjnej Uniwersytetu Rzeszowskiego.

W dniu 3 maja odbyły się uroczyste obchody 232 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja

W dniu 27 kwietnia 2023 r. w ramach realizacji programu prewencji przestępstw "W służbie prawu" przeprowadziliśmy kolejne zajęcia edukacyjne z młodzieżą Szkoły Podstawowej w Bachórzu.

Od końca ubiegłego roku w Zakładzie Karnym w Przemyślu działa Klub Honorowego Krwiodawcy „Kropla SW”.

W dniu 21 kwietnia 2023 r. 6 osadzonych pod nadzorem wychowawcy porządkowała tereny leśne w ramach inicjatyw związanych ze Światowym Dniem Ziemi.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej