W dniu 15 sierpnia 2023 roku, w Zamojskiej Katedrze oraz na Zamojskim Rynku Wielkim, odbyły się uroczyste obchody Święta Wojska Polskiego. Przed zamojskim ratuszem zebrali się przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, reprezentanci wszystkich służb mundurowych, a także żołnierze, kombatanci oraz mieszkańcy miasta.

W Zakładzie Karnym w Zamościu w bieżącym roku realizowane są szkolenia zawodowe dla skazanych o specjalności technolog robót wykończeniowych w budownictwie, stolarz i asystent osoby starszej/niepełnosprawnej z modułem pierwszej pomocy. Kursy realizowane są ze środków Funduszu Pomocy Postpenitencjarnej.

EKO inwestycja

01.08.2023

W Zakładzie Karnym w Zamościu zakończyła się inwestycję w postaci montażu paneli solarnych na jednym z pawilonów mieszkalnych. Uzyskana ciepła woda, za przyczyną zamontowanych paneli, w zależności od warunków pogodowych, będzie pokrywać częściowe zapotrzebowanie na ciepłą wodę.

Piknik z mundurem

17.07.2023

Funkcjonariusze Zakładu Karnego w Zamościu wzięli udział w Pikniku w Tomaszowie Lubelskim, który został zorganizowany z inicjatywy Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

W ostatnich miesiącach, funkcjonariusze zamojskiej jednostki penitencjarnej prowadzili zintensyfikowane działania rekrutacyjne na Zamojszczyźnie.

29 czerwca to data obchodów Święta Służby Więziennej. Nawiązuje ona do patrona Służby Więziennej Św. Pawła Apostoła, który został ustanowiony duchowym opiekunem formacji na mocy dekretu Stolicy Apostolskiej w 2018r.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej