Z dniem 7 lipca 2023 roku Minister Sprawiedliwości, na wniosek Dyrektora Generalnego Służby Więziennej, odwołał ze stanowiska Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Lublinie płk. Cypriana Basa.

Od początku lipca w Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Popowie trwa szkolenie przygotowawcze dla 118 funkcjonariuszy. Kolejny zjazd dla 65-osobowej grupy rozpoczyna się 9 lipca.

Na dębickim rynku 6 lipca br. miały miejsce wojewódzkie obchody Święta Służby Więziennej połączone z nadaniem sztandaru Zakładowi Karnemu w Dębicy z udziałem gen. insp. Jacka Kitlińskiego, Dyrektora Generalnego Służby Więziennej.

5 lipca 2023 r. w Gnieźnie odbyły się wojewódzkie uroczystości z okazji Święta Służby Więziennej połączone z nadaniem sztandaru Zakładowi Karnemu w Gębarzewie.

Wiceminister sprawiedliwości Michał Woś oraz gen. insp. Jacek Kitliński, Dyrektor Generalny Służby Więziennej uczestniczyli dziś (5 lipca 2023 r.) w uroczystym podpisaniu umowy na budowę Zakładu Karnego w Sanoku. Realizacja inwestycji wpisuje się w działania Służby Więziennej polegające na pozyskiwaniu dodatkowych miejsc zakwaterowania osadzonych w jednostkach penitencjarnych, poprawę bezpieczeństwa oraz warunków pełnienia służby przez funkcjonariuszy.

4 lipca 2023 roku – od dzisiaj jest to ważna data w historii Aresztu Śledczego w Poznaniu. Z rąk Wojewody Wielkopolskiego Michała Zielińskiego Dyrektor Aresztu Śledczego w Poznaniu ppłk Przemysław Banaszak otrzymał sztandar — symbol męstwa, odwagi i honoru.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej