26 marca 2024 roku w Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Suchej miała miejsce wyjątkowa uroczystość. Pierwsze w tym roku uroczyste zakończenie szkolenia zawodowego na pierwszy stopień w korpusie podoficerów. Uroczystość była zwieńczeniem starań i trudu włożonego w proces dydaktyczny zarówno samych słuchaczy jak i kadry dydaktycznej OSSW w Suchej.

Przed świętami wielkanocnymi w wielu jednostkach penitencjarnych przeprowadzono tematyczne zajęcia i warsztaty o charakterze readaptacyjnym. Oto kilka z nich.

Na terenie grudziądzkiej jednostki po raz kolejny zorganizowano kurs zawodowy opiekuna osób starszych lub z niepełnosprawnością. Aktualnie bierze w nim udział 15 osadzonych (12 kobiet i trzech mężczyzn).

W Zakładzie Karnym Nr 1 w Łodzi jest realizowany międzynarodowy projekt „Golden Thread” skierowany do skazanych kobiet. Ma on wspomóc budowanie więzi rodzinnych i kompetencji rodzicielskich, zmniejszając ryzyko powrotności do przestępstwa.

Historia pana Przemysława jest niebanalna i pokazuje, że czas spędzony w więzieniu nie musi być stracony. To przykład owocnej współpracy funkcjonariuszy Służby Więziennej oraz przedstawicieli stowarzyszeń, fundacji i organizacji pozarządowych w zakresie resocjalizacji.

Pomiędzy Centralnym Zarządem Służby Więziennej a Krajową Radą Kuratorów zawarto dzisiaj (19 marca 2024 r.) porozumienie o współpracy.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej