Funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Opolu oraz Oddziału Zewnętrznego w Turawie doskonalili swoje umiejętności w posługiwaniu się bronią palną na strzelnicy Opolskiego Stowarzyszenia Strzeleckiego WETERAN w Opolu.

Podczas wojewódzkich uroczystości z okazji Narodowego Święta Niepodległości, które odbyły się w Opolu, Służbę Więzienną okręgu opolskiego reprezentował Dyrektor Aresztu Śledczego w Opolu mjr Mariusz Gąska.

We wczesnych godzinach rannych wszystkie siły Aresztu Śledczego w Opolu postawione zostały w stan gotowości. W ramach ćwiczeń ochronnych funkcjonariusze zmierzyli się z poważnym zagrożeniem pożarowym.

Mjr Mariusz Gąska Dyrektor Aresztu Śledczego w Opolu oraz Pan Bogdan Barski Prezes Opolskiego Stowarzyszenia Strzeleckiego WETERAN w Opolu podpisali porozumienie o współpracy w celach szkoleniowych oraz propagowania wśród młodzieży klas mundurowych tradycji patriotycznych, a także rozwijania umiejętności strzeleckich.

Instruktorzy strzelectwa z Aresztu Śledczego w Opolu przybliżyli uczniom klas o profilu Bezpieczeństwo Narodowe podstawowe zasady bezpiecznego i skutecznego posługiwania się bronią na podstawie systemu QLMS.

Oddział Zewnętrzny w Turawie gościł w dniu wczorajszym uczniów klasy mundurowej o profilu Bezpieczeństwo Narodowe.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej