W dniu 6 maja br. na terenie obiektu turystycznego „Skałki” w Nadleśnictwie Przysucha odbył się „Bieg pszczelarza” wraz z imprezą towarzyszącą.

W dniu 8 maja w Radomiu odbyła się uroczystość z okazji Narodowego Dnia Zwycięstwa.

W dniu 5 maja br. Pan Wojciech Kubiak, muzyk, spotkał się ze skazanymi w Areszcie Śledczym w Radomiu.

W dniu dzisiejszym w Radomiu z okazji 232 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja uroczystości rozpoczęły się od zbiórki uczestników na Placu Corazziego.

Na terenie Aresztu Śledczego w Radomiu w dn. 24.04.-28.04.2023 r. swoje zajęcia odbywali studenci studiów stacjonarnych pierwszego stopnia na kierunku Penitencjarystyka dla funkcjonariuszy Służby Więziennej w służbie kandydackiej.

Dzięki podpisanej umowie pomiędzy Dyrektorem Aresztu Śledczego w Radomiu, a firmą Ravak Ceramics Sp. zo. o z siedzibą w Radomiu, kolejni skazani z radomskiej jednostki będą mogli pracować odpłatnie u kontrahenta zewnętrznego.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej