20 maja 2024 r. zakończył się Ogólnopolski Konkurs z zakresu savoir-vivre zorganizowany przez Centrum Kształcenia Ustawicznego w Toruniu. Osadzeni ze szkół dla dorosłych przy zakładach karnych we Włocławku i Wojkowicach zajęli pierwsze i drugie miejsce.

To unikalny projekt, wierzę w jego skuteczność – tak o studiach dla osadzonych prowadzonych we współpracy KUL i lubelskiego aresztu mówiła w Lublinie wiceminister sprawiedliwości Maria Ejchart. Podkreśliła, że program jest pionierski w skali Europy.

Funkcjonariuszka Służby Więziennej zapobiegła tragedii. Podczas pełnienia służby na posterunku uzbrojonym szer. Ludmiła Pytel z ozetu Zakładu Karnego nr 1 w Strzelcach Opolskich zauważyła małe dziecko, które wychodziło przez okno mieszkania na stromy dach budynku. Zareagowała natychmiast.

Żeby dowodzić akcją podczas interwencji trzeba najpierw rozpoznać sytuację, a potem dobrać metody, środki i ludzi. To rola dowódcy grupy interwencyjnej. W Centralnym Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kulach skończyło się szkolenie dla kandydatów na dowódców. Wzięło w nim udział 10 operatorów.

W maju polska Służba Więzienna przystąpiła do Europejskiej Organizacji Służb Więziennych i Korekcyjnych (EuroPris), apolitycznej, pozarządowej organizacji zrzeszającej praktyków zajmujących się więziennictwem.

Komunikat

20.05.2024

Dyrektor Generalny Służby Więziennej wypowiada Porozumienie nr 42/2023 o współpracy przy zawieraniu umów ubezpieczenia grupowego funkcjonariuszy, pracowników i członków ich rodzin, emerytów i rencistów Służby Więziennej, zawarte pomiędzy Dyrektorem Generalnym Służby Więziennej a Krajową Sekcją Służby Więziennej NSZZ „Solidarność” w dniu 21 czerwca 2023 r.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej