Puzzle znają chyba wszyscy. To rozrywka, która potrafi połączyć pokolenia. Polega na składaniu dużego obrazka z malutkich fragmentów o charakterystycznych kształtach. Można je zrobić samemu lub kupić gotowe. Przyjemność z tego, że pod palcami powstaje na naszych oczach coś, co było wcześniej tylko małymi kawałeczkami, jest nieporównywalna do niczego innego i potrafi wciągnąć na długie godziny! I również w ten sposób osadzeni spędzają wolny...

Krew jest niezbędna w systemie lecznictwa. Nie jest 'towarem', który można tak po prostu wyprodukować, 'nabyć', stworzyć. Jest niezastąpiona, a pozyskać można ją jedynie od dawcy. Tym cenniejsza wydaje się ogólnopolska akcja "Nasza Krew - Nasza Ojczyzna", w której to po raz kolejny uczestniczyli funkcjonariusze Zakładu Karnego w Brzegu oraz Oddziału Zewnętrznego w Grodkowie.

Nowi oficerowie

07.12.2020

Promocja oficerska to zawsze wielkie wydarzenie dla funkcjonariuszy, którym udało się z sukcesem ukończyć szkolenie oficerskie i zdać egzamin komendancki, wkraczając tym samym w szranki oficerów Służby Więziennej.

W listopadzie br. ruszyła druga edycja programu "Czas na pomoc" i trzecia edycja programu "Razem dla potrzebujących". Skazani z Zakładu Karnego w Brzegu i Oddziału Zewnętrznego w Grodkowie uszyją maseczki ochronne.

Szkolenia skazanych

23.11.2020

W listopadzie br. w Zakładzie Karnym w Brzegu oraz Oddziale Zewnętrznym w Grodkowie odbyły się dwa kursy zawodowe: opiekun osób starszych oraz malarz - tapeciarz.

Komunikat

23.10.2020

Mając na uwadze ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii oraz w związku z koniecznością kontynuowania działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej COVID-19 wywoływanej przez wirus SARS-CoV-2 oraz kierując się zaleceniami wydanymi przez Państwowego Inspektora Sanitarnego informuję.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej