Trzecia niedziela lipca była bardzo pracowita dla funkcjonariuszy Aresztu Śledczego w Grójcu. Więziennicy niemal cały dzień spędzili na wareckim rynku podczas pikniku służb mundurowych. Była to doskonała okazja do spotkań z mieszkańcami naszego regionu i zaprezentowania misji i ustawowych zadań realizowanych przez Służbę Więzienną.

Podobnie jak w uczniowie w całej Polsce, osadzeni kształcący się w przywięziennych placówkach edukacyjnych, w czerwcu przystępują do egzaminów kończących kolejny etap nauki. Dziś odbył się egzamin pisemny w Oddziale Zewnętrznym w Stawiszynie.

W gorące piątkowe popołudnie funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Grójcu i Oddziału Zewnętrznego w Stawiszynie wzięli udział w ogólnopolskiej akcji pomocowej #GaszynChallenge.

W Oddziale Zewnętrznym w Stawiszynie Aresztu Śledczego w Grójcu ruszyła produkcja środków ochrony osobistej niezbędnych w walce z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2. Skazani odbywający karę w OZ Stawiszyn w powiecie białobrzeskim, przy aktywnym udziale wszystkich funkcjonariuszy, rozpoczęli szycie maseczek ochronnych.

Funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Grójcu oraz Oddziału Zewnętrznego w Stawiszynie przeprowadzili zbiórkę środków dezynfekujących i środków higieny pod nazwą „Łańcuch dobrej woli dla DPS w Lesznowoli”.

Centrum Kształcenia Ustawicznego Warszawa Białołęka działające w Oddziale Zewnętrznym w Stawiszynie, prowadzi edukację osadzonych w trybie zdalnym, na odległość z wykorzystaniem elektronicznych środków komunikacji.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej