Funkocjonariusze z Oddziału Zewnętrznego w Toruniu zajęli 4. miejsce w I Okręgowych Mistrzostw Służby Więziennej okręgu bydgoskiego w strzelectwie sportowym. Zdobyto także indywidualne wyróżnienie.

Funkcjonariusze Oddziału Zewnętrznego w Toruniu kolejny raz zdobywają sportowe trofeum.

Sztuka negocjacji

14.09.2023

Funkcjonariusze Policji przeprowadzili szkolenie dla załogi Oddziału Zewnętrznego w Toruniu oraz Zakładu Karnego w Inowrocławiu. Tematem szkolenia były zagadnienia prowadzenia negocjacji.

Mjr Aleksander Pastwa, Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego w Inowrocławiu oraz kpt. Sebastian Tercjak, zastępca kierownika działu ochrony reprezentowali Oddział Zewnętrzny w Toruniu podczas uroczystego rozpoczęcia roku szkolnego uczniów ZDZ w Toruniu.

W 84. rocznicę Wybuchu II Wojny Światowej Torunianie jak co roku upamiętnili to tragiczne dla Polaków i świata wydarzenie. W uroczystościach wziął przedstawiciel Oddziału Zewnętrznego w Toruniu.

Ppłk Magdalena Zwierzchowska, Dyrektor Zakładu Karnego w Inowrocławiu wzięła udział w uroczystości na zaproszenie komendanta Straży Miejskiej w Toruniu.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej