Podczas powadzonych warsztatów organizowanych w ramach realizowanego w Zakładzie Karnym w Krzywańcu programu resocjalizacji sprzyjającego readaptacji społecznej z zakresu kształtowania umiejętności społecznych pn. „Czas na Patriotyzm” kwietniowe lekcje patriotyzmu mają na celu upamiętnienie Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej

Stop Agresji

05.04.2022

Przeciwdziałanie agresji i przemocy względem innych osób to jedna z form resocjalizacji skazanych realizowana w Zakładzie Karnym w Krzywańcu. Sprawcy przemocy kierowani są do uczestnictwa w specjalnie dedykowanych dla nich programach resocjalizacji. Jednym z takich programów jest program resocjalizacji sprzyjający readaptacji osób pozbawionych wolności pn. „STOP AGRESJI” w oparciu o Trening Zastępowania Agresji.

W ramach zawartej umowy partnerskiej z początkiem 2022 roku Stowarzyszenie Kolektyw Kobietostan we współpracy z Zakładem Karnym w Krzywańcu rozpoczęło działania w ramach utworzonego Centrum Sztuki Osadzonych.

„Człowiek tyle jest wart, ile może dać drugiemu człowiekowi” – św. Jan Paweł II

Bariery Cyfryzacji

30.03.2022

Przełamujemy bariery cyfryzacji. W ramach programu resocjalizacji sprzyjającego readaptacji osób pozbawionych wolności pn. "Projekt Wolność" rozpoczęliśmy warsztaty edukacji informatycznej. Blok informatyczny programu ma na celu zapobieganie e-wykluczeniu osób pozbawionych wolności

Praktyki zawodowe

30.03.2022

W dniu 28 marca br. studenci II roku Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie rozpoczęli w Zakładzie Karnym w Krzywańcu dwutygodniowe praktyki zawodowe

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej