W ubiegłym tygodniu dwukrotnie gościliśmy studentów Uniwersytetu Zielonogórskiego studiujących na kierunkach – Resocjalizacja oraz Psychologia. Studentom towarzyszyła Pani Katarzyna Pernal-Wyderkiewicz, Lubuska Wicekurator Oświaty. Spotkania zorganizowane zostały w ramach programu resocjalizacji sprzyjającego readaptacji społecznej osób pozbawionych wolności pn. ''Most ku Trzeźwości''.

17 listopada br. podczas uroczystej odprawy z udziałem Zastępcy Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Poznaniu płk. Roberta Jóźwiaka 16. funkcjonariuszy Zakładu Karnego w Krzywańcu oraz Oddziału Zewnętrznego w Lubsku Zakładu Karnego w Krzywańcu zostało awansowanych na wyższe stopnie służbowe

W dniu 9 listopada br. gościliśmy podopiecznych wraz z opiekunami Ośrodków Kuratorskich działających przy Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze i Wschowie

„Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, wstępując do Służby Więziennej, ślubuję uroczyście: rzetelnie wykonywać powierzone mi zadania funkcjonariusza tej Służby i polecenia przełożonych, przestrzegając Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i wszystkich przepisów prawa, jak również tajemnic związanych ze służbą, a także zasad etyki zawodowej, ze szczególnym uwzględnieniem poszanowania godności ludzkiej oraz z dbałością o dobre imię służby” – to tekst roty...

W ubiegłym tygodniu br. odbyła się rewizyta Zakładu Karnego w Krzywańcu w Domu Samotnej Matki w Zielonej Górze Terenowego Komitetu Ochrony Praw Dziecka

Damy Radę

20.10.2022

Zakład Karny w Krzywańcu od ponad czterech lat współpracuje ze Stowarzyszeniem „Damy Radę” z Zielonej Góry. W ramach zawartego porozumienia Stowarzyszenie realizuje na terenie naszej jednostki projekty współfinansowane są ze środków Województwa Lubuskiego - Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej