Funkcjonariusze z Zakładu Karnego z Żytkowic dzięki uprzejmości Starostwa Powiatowego w Kozienicach uczestniczyli w Festynie Rowerowym.

Z okazji dnia dziecka funkcjonariusze Zakładu Karnego w Żytkowicach udali się do  Garbatki Letnisko oraz Pionek.

Funkcjonariusze Zakładu Karnego w Żytkowicach uczestniczyli w Pikniku Rodzinnym zorganizowanym przez władze samorządowe w Jedlni oraz Bogucinie.

Ogłoszenie o naborze do służby w jednostkach penitencjarnych okręgu lubelskiego.

12 maja 2023 roku przedstawiciele Zakładu Karnego w Żytkowicach wzięli udział w uroczystości odsłonięcia tablicy upamiętniającej Józefa Piłsudskiego - honorowego obywatela Kozienic

Funkcjonariusze Służby Więziennej z Zakładu Karnego w Żytkowicach wzięli udział w obchodach narodowego święta uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej