Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Łodzi, ogłosił rozpoczęcie postępowania kwalifikacyjnego Nr 5/2022, dotyczącego kandydatów chcących wstąpić w szeregi łódzkiej Służby Więziennej w jednostkach podległych.

Funkcjonariusze Zakładu Karnego w Garbalinie, w dniu 14 sierpnia br uczestniczyli w otwarciu Pszczelarskiego Centrum Edukacyjnego w Gledzianówku. Zaproszenie do udziału w oficjalnej inauguracji centrum to efekt porozumienia o współpracy, jakie zostało zawarte w maju br. pomiędzy Stowarzyszeniem Pszczelarzy Ziemi Łęczyckiej a naszą jednostką. Delegacji Zakładu Karnego w Garbalinie przewodniczył zastępca dyrektora kpt. Karol Kuba.

W ramach kontynuacji współpracy pomiędzy Zakładem Karnym w Garbalinie, a Stowarzyszeniem Samopomocowym "ABAKUS" z siedzibą w Łodzi, na terenie jednostki penitencjarnej w Garbalinie, zorganizowane zostało spotkanie informacyjne dla osadzonych i funkcjonariuszy z przedstawicielami ww. stowarzyszenia.

Trzej funkcjonariusze z Zakładu Karnego w Garbalinie, wracając do jednostki macierzystej po zakończeniu czynności związanych z konwojowaniem osadzonych, przyczyniło się do ugaszenia pożaru pojazdu mechanicznego, który płonął na poboczu drogi krajowej numer 703, w pobliżu miejscowości Piątek.

W dniu 03.07.2022r roku, w Witoni, po raz jedenasty obchodzono Święto miodu "Jak pszczoły do ula". Święto stało się świetną okazją do podsumowania prac nad "Pszczelarskim Centrum Edukacyjnym", które powstało w pobliskim Gledzianówku.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej