W tym roku po raz pierwszy w dniu 8 lutego obchodzony jest Dzień Tradycji Służby Więziennej. Święto to nawiązuje do ważnych wydarzeń historycznych. 8 lutego 1919 roku Naczelnik Państwa Marszałek Józef Piłsudski podpisał dekrety, które stały się fundamentem więziennictwa w  niepodległej Rzeczypospolitej.

Dyrektor Zakładu Karnego w Przemyślu – ppłk Arkadiusz Skafiriak spotkał się z kierownictwem firmy POLNA S.A w Przemyślu – prezesem zarządu Panem Łukaszem Hładun oraz wiceprezesem zarządu Panią Luizą Powąska, w celu podpisania umowy o odpłatnym zatrudnieniu skazanych.

W grudniu bieżącego roku w oddziale terapeutycznym dla skazanych uzależnionych od środków odurzających lub substancji psychotropowych realizowana była zimowa edycja programu resocjalizacyjnego pn. „Można inaczej”.

Dyrektor Zakładu Karnego w Przemyślu – ppłk Arkadiusz Skafiriak spotkał się z Panem Markiem Kawińskim – prezesem firmy KAW-MET w celu podpisania aneksu do umowy o odpłatnym zatrudnieniu skazanych.

W związku z trudnymi warunkami atmosferycznymi spowodowanymi opadami śniegu Zakład Karny w Przemyślu skierował do pomocy przy odśnieżaniu miasta grupę osadzonych.

W dniu 5 12.2022 r. przemyską jednostkę penitencjarną odwiedził Mirosław Kolczyk „Kolah”.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej