Zakład Karny w Siedlcach gościł studentów II roku Prawa, Instytutu Nauk o Polityce i Administracji Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Celem wizyty było zapoznanie studentów ze strukturą, zdaniami i misją Służby Więziennej oraz zaprezentowanie formacji mundurowej jako atrakcyjnego pracodawcy

6 kwietnia br. Dyrektor Zakładu Karnego w Siedlcach podpisał porozumienie o współpracy z Dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 10 im. Księżnej Aleksandry Ogińskiej w ramach którego skazani będą wykonywali pomoce dydaktyczne dla dzieci

6 kwietnia 2022 r. w ramach kampanii społecznej Służby Więziennej "Raz, dwa, trzy... zginiesz Ty!" odbyły się on-line zajęcia profilaktyczno-edukacyjne dla kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego

Dyrektor Zakładu Karnego w Siedlcach podpisał porozumienie o współpracy z Nadleśniczym Nadleśnictwa w Siedlcach. Porozumienie wzmacnia dotychczasową współpracę obu instytucji i stwarza nowe możliwości w zakresie realizacji readaptacji osób pozbawionych wolności

Zakład Karny to nie tylko miejsce odbywania kary, której podstawową funkcją jest izolacja. To przede wszystkim resocjalizacja skazanych mająca na celu podjęcie zmian w obszarze funkcjonowania każdego osadzonego, który popełnia czyny karalne.

Dobiegł końca program resocjalizacji adresowany do recydywistów penitencjarnych z zakresu aktywizacji zawodowej i promocji zatrudnienia. Dla skazanych to "krok" ku wolności oraz zwiększenie szans na efektywne funkcjonowanie w społeczeństwie po odbyciu kary pozbawienia wolności.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej