Wigilia

20.12.2023

Sprzątanie świata – międzynarodowa kampania odbywająca się na całym świecie w trzeci weekend września. Polega na zbiorowym sprzątaniu śmieci zalegających poza miejscami przeznaczonymi do ich składowania. Jej celem jest wzrost świadomości ekologicznej społeczeństwa.

Dorzucić Misia

27.09.2023

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej