Wzorem lat ubiegłych pod nadzorem wychowawcy skazani z Oddziału Zewnętrznego w Toruniu uporządkowali alejki cmentarza.

W toruńskiej Barbarce torunianie upamiętnili śmierć Polaków zamordowanych w 1939 roku przez hitlerowców. W uroczystościach wziął udział funkcjonariusz Oddziału Zewnętrznego w Toruniu.

21 października br. w Toruniu odbyły się targi pracy. Swoje stanowisko wystawił również Oddział Zewnętrzny w Toruniu.

W Oddziale Zewnętrznym w Toruniu zakończył się kurs „robotnik budowlany”.

Wzorem lat ubiegłych oddział Zewnętrzny w Toruniu wziął udział w akcji ogłoszonej przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polski – Andrzeja Dudę „Narodowe Czytanie”.

W 83. rocznicę Wybuchu II Wojny Światowej Torunianie jak co roku upamiętnili to tragiczne dla Polaków i świata wydarzenie. W uroczystościach wzięli udział funkcjonariusze Oddziału Zewnętrznego w Toruniu.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej