Idzie wiosna

28.02.2023

Osadzeni z Oddziału Zewnętrznego w Kikitach, w ramach podpisanego porozumienia o współpracy, po raz kolejny wzięli udział w przedsięwzięciu realizowanym wspólnie z Lasami Państwowymi – Nadleśnictwem Wipsowo.

Płk Wojciech Szczudło Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Olsztynie oraz Ryszard Płoski Warmińsko - Mazurski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego w Olsztynie podpisali porozumienie o współpracy.

24 - 25 lutego br. Areszt Śledczy w Suwałkach brał udział w Targach Pracy w centrum handlowym Suwałki Plaza organizowanych przez Gazetę Współczesną i portal Nasze Miasto.

Dyrektor Zakładu Karnego w  Kamińsku 22 lutego br. otrzymał pismo od Komendanta Komendy Powiatowej Policji w Bartoszycach informujące o odpowiedzialnej i obywatelskiej postawie funkcjonariuszy, którzy właściwie ocenili sytuację i podjęli adekwatne działania zapobiegające zagrożeniu bezpieczeństwa w ruchu drogowym, które pozwoliły zapobiec nieszczęściu.

Wzorową postawą wykazał się funkcjonariusz Zakładu Karnego w Barczewie, który po godzinach służbowych udzielił pomocy ofierze wypadku drogowego

21 lutego 2023 roku podpisane zostało porozumienie o współpracy pomiędzy Aresztem Śledczym w Białymstoku a Wydziałem Prawa Uniwersytetu w Białymstoku.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej