W dniu 20 marca br. na terenie Zakładu Karnego w Kluczborku przedstawiciele ze Stowarzyszeniem Samopomocowym Abaku przeprowadzili z osadzonymi spotkanie.

Zgodnie z porozumieniem zawartym z Fundacją Dies Mei jej przedstawiciele w dniu 18 marca br. przeprowadzili z osadzonymi szkolenie.

14 marca 2024 roku pomiędzy Zakładem Karnym w Kluczborku, a Zespołem Szkół Nr 2 Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kluczborku zostało podpisane porozumienie o współpracy.

W ramach programu readaptacji skazanych "Wielkanocne 2xJa, czyli JA-JA” osadzeni uczestniczyli w zajęciach kulturalno – oświatowych organizowanych poza terenem zakładu karnego.

Od 08 stycznia do 08 marca 2024 trwała Ogólnopolska akcja honorowego oddawania krwi z okazji Dnia Tradycji Służby Więziennej. Odbywa się ona pod honorowym patronatem Ministerstwa Sprawiedliwości  i Ministerstwa Zdrowia

Dziś na terenie Zakładu Karnego w Kluczborku odbyło się spotkanie z młodzieżą szkolną z Zespołu Szkół Licealno - Technicznych w Kluczborku w ramach programu "W Służbie Prawu".

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej