“Więzienie- stracony czas” Służba Więzienna po raz kolejny realizuje program profilaktyczny dla młodzieży szkolnej.

W ramach zajęć kulturalno–oświatowych dla skazanych, odbyło się zwiedzanie Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie.

W dniu 23 lutego 2024 roku, skazani z Zakładu Karnego w Żytkowicach uczestniczyli w grupowych zajęciach kulturalno-oświatowych, które odbyły się w Muzeum Sił powietrznych w Dęblinie.

Butelki, puszki, a nawet części samochodowe - skazani regularnie sprzątają las wokół Zakładu Karnego w Żytkowicach.

W Zakładzie Karnym w Żytkowicach w dniu 14 lutego br. odbyła się narada wiceministra sprawiedliwości Marii Ejchart z przedstawicielami Sądu Okręgowego w Radomiu oraz kierownictwem Służby Więziennej okręgu lubelskiego oraz warszawskiego.

W trosce o obniżenie wydatków budżetowych oraz środowisko naturalne w Zakładzie Karnym w Żytkowicach postawiono na nowoczesne rozwiązania z zakresu Odnawialnych Źródeł Energii, czyli fotowoltaikę oraz pompę ciepła.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej