Najcenniejszy dar

25.10.2023

Mł. chor. Marcin Stroka od 12 lat jest funkcjonariuszem Służby Więziennej. Właśnie został biologicznym bliźniakiem. „Szczęście nie jest rezultatem tego, co zdobywamy – ale tego, co dajemy" (Ben Carson)

„Kto nie szanuje i nie ceni swojej przeszłości, ten nie jest godzien szacunku teraźniejszości ani nie ma prawa do przyszłości…” (Józef Piłsudski)

I miejsce wśród kobiet oraz II i III miejsce wśród mężczyzn w kategorii Służby Więziennej zdobyli funkcjonariusze z Oddziału Zewnętrznego w Lublińcu Zakładu Karnego w Herbach.

Gwarantujemy stabilne zatrudnienie i wynagrodzenie oraz możliwość rozwoju i awansu zawodowego. Więcej informacji dostępnych telefonicznie tel. 504 333 932 lub w komórce kadrowej Zakładu Karnego w Herbach: tel. 34 328 73 50, 34 328 73 51, 34 328 73 52.

Dzień 20 września 2023 r. już na zawsze zapisze się w kartach historii trzech jednostek okręgu katowickiego: Zakładu Karnego w Herbach, Aresztu Śledczego w Częstochowie i Aresztu Śledczego w Bytomiu.

Funkcjonariusze Zakładu Karnego w Herbach zawsze z dumą służą społeczeństwu

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej