W dniu 13 kwietnia 2024 r. odbyły się obchody 84 rocznicy Zbrodni Katyńskiej. Zakład Karny w Przemyślu reprezentował Dyrektor jednostki – ppłk Arkadiusz Skafiriak.

W ostatnich dniach na terenie Zakładu Karnego w Przemyślu gościliśmy uczniów 3 klasy z Zespołu Szkół Usługowo-Hotelarskich i Gastronomicznych w Przemyślu.

W dniu 11 kwietnia 2024 r. odbyła się kolejna edycja programu readaptacji społecznej z zakresu ochrony środowiska „Ziemia nasz wspólny dom”. Program jest realizowany na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Dyrektorem Zakładu Karnego w Przemyślu i kierownictwem Nadleśnictwa Krasiczyn.

Wraz nadejściem wiosennej pogody grupa skazanych pod nadzorem wychowawcy ds. kulturalno-oświatowych, w ramach realizowanego programu readaptacji pn. „Zwierzę na swoim”, wykonywało prace na rzecz schroniska.

W ostatnich dniach marca funkcjonariusze Zakładu Karnego w Przemyślu uczestniczyli, na zaproszenie Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Przemyślu, w Dniu Warsztatów Otwartych uczelni.

W dniach 19 i 20 marca 2024 r. w Terenowym Oddziale Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Przemyślu odbyła się akcja honorowego oddawania krwi.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej