W dniach 4  i 7 grudnia 2023 r. w wadowickiej jednostce penitencjarnej gościła młodzież klasy wojskowej Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach - Szkoły w Kętach oraz Wadowickiego Hufca Pracy.

Z okazji Narodowego Święta Niepodległości w Auli Domu Rekolekcyjnego Karmelitów Bosych w Wadowicach odbyła się uroczystość wręczenia odznaczeń resortowych oraz awansów na wyższe stopnie służbowe dla funkcjonariuszy Służby Więziennej.

W piątkowe przedpołudnie przedstawiciele wadowickiego zakładu karnego wzięli udział w uroczystym ślubowaniu pierwszoklasistów klas policyjnych Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Wadowicach.

Zakład Karny w Wadowicach przekazał na rzecz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kalwarii Zebrzydowskiej pomoce do zajęć arteterapeutycznych.

Skazani z Zakładu Karnego w Wadowicach w dniu 11.10.2023 r. sadzili drzewka oraz zbierali śmieci w okolicy Jeziora Mucharskiego.

Funkcjonariusze wadowickiej jednostki rozpoczęli kolejną edycję Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego Służby Więziennej związanego z prewencją przestępstw wśród młodzieży.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej