W miniony weekend w Częstochowie trzech funkcjonariuszy Służby Więziennej przeprowadziło profesjonalne szkolenie dla 74 żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej.

Na murze Aresztu Śledczego w Katowicach odsłonięto dziś (26 września br.) tablicę poświęconą ks. Franciszkowi Blachnickiemu. Do upamiętnienia niezłomnego kapłana i patrioty, który padł ofiarą komunistycznej Służby Bezpieczeństwa, doszło z inicjatywy Ministra Sprawiedliwości Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ziobro.

Zastępca Dyrektora Generalnego Służby Więziennej gen. Andrzej Leńczuk uczestniczył w uroczystości symbolicznego wmurowania w Zakładzie Karnym w Jaśle kamienia węgielnego pod budowę nowego pawilonu dla osadzonych.

25 września 2023 r. odbyła się uroczystość nadania sztandaru Ośrodkowi Doskonalenia Kadr Służby Więziennej w Olszanicy, w której uczestniczył gen. insp. Jacek Kitliński, Dyrektor Generalny Służby Więziennej.

Dziś (22 września) na Górze św. Anny odbyły się uroczystości nadania sztandarów dwóm jednostkom okręgu katowickiego: Zakładowi Karnemu nr 1 w Strzelcach Opolskich i Zakładowi Karnemu w Głubczycach. W wydarzeniu udział wzięli Wiceminister Sprawiedliwości Michał Woś oraz Wiceminister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Janusz Kowalski. Po mszy św. w Sanktuarium św. Anny, złożono kwiaty pod Pomnikiem Czynu Powstańczego na Górze św. Anny, upamiętniając powstańców...

Na strzelnicy Zakładu Karnego w Łupkowie (woj. podkarpackie) Minister Sprawiedliwości Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro otworzył dziś (21 września br.) tegoroczną edycję zawodów strzeleckich „Łupkowskie Strzelby”. Wydarzenie od lat cieszy się ogromnym powodzeniem wśród formacji mundurowych.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej