Na zaproszenie Koła Naukowego Kryminalistyki i Kryminologii WSZOP funkcjonariusze Działu Ochrony Aresztu Śledczego w Katowicach przeprowadzili prelekcję na temat stosowania broni palnej i środków przymusu bezpośredniego przez funkcjonariuszy Służby Więziennej

Katowicka jednostka wsparła akcję "XIII Bożonarodzeniowa Paczka dla Bohatera"

Funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Katowicach oprócz codziennej służby za murami jednostki angażują się także w różnego rodzaju działalność charytatywną. Tym razem przyłączyli się do projektu: "Czytanki na dobranoc".

13.12.2023 r. w ramach zajęć kulturalno-oświatowych, dzięki współpracy z Fundacją Czas Wolności, odbyło się seminarium, w którym uczestniczyły osadzone kobiety z tutejszej jednostki. Tematem wykładu był problem handlu ludźmi oraz zagrożenia jakie czekają na nieświadome osoby. Przedstawiona została koncepcja omawianego zagadnienia, sposoby manipulacji osób, które działają w gangach handlu ludźmi, metody werbowania, obserwacji oraz zastraszania kobiet.

Areszt Śledczy w Katowicach współpracuje z wieloma instytucjami i podmiotami, które na co dzień służą ludziom. W ramach kooperacji z Centrum Zdrowia Psychicznego w Tarnowskich Górach przekazaliśmy przedstawicielom centrum świąteczne rękodzieła osadzonych.

13 grudnia funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Katowicach poprowadzili zajęcia z cyklu programów: „W SŁUŻBIE PRAWU” oraz  „W SŁUŻBIE OJCZYŹNIE” dla uczniów XV Liceum Ogólnokształcącego im. Witolda Pileckiego w Katowicach.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej