Dla Służby Więziennej niezwykle istotne jest nawiązywanie współpracy z nowymi kontrahentami, gotowymi do zatrudnienia osób pozbawionych wolności. Ważne jest także poznanie specyfiki zadań i pracy danej firmy, poznania kierunków jej rozwoju i możliwych perspektyw dalszej współpracy. Temu zagadnieniu było głównie poświęcone spotkanie, które odbyło się 4 lipca w siedzibie firmy PAKPRINT Systemy Opakowań. W spotkaniu udział wzięła Pani Dyrektor Aresztu Śledczego...

Po raz kolejny w katowickim areszcie odbyło się spotkanie rodzinne w ramach programu Integracji Rodzin „Familia” – cieszącego się największym zainteresowaniem wśród osadzonych. W niedzielę, 25 czerwca 2023 roku, miało miejsce kolejne niezwykłe spotkanie osadzonych z ich dziećmi w ramach niedawnych świąt: Dnia Matki, Dnia Dziecka i Dnia Ojca.

27 czerwca Pani Dyrektor Aresztu Śledczego w Katowicach mjr Katarzyna Gorzkowska podpisała umowę z nowym kontrahentem - firmą PAKPRINT Systemy Opakowań, reprezentowaną przez Pana Marka Rzeźniczka.

Areszt Śledczy w Katowicach chętnie włącza się w różnorodne akcje charytatywne. Tym razem z inicjatywy samych funkcjonariuszy tutejszego aresztu została zorganizowana zbiórka na rzecz Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej DOM nr 1 w Katowicach.

15 czerwca w Areszcie Śledczym w Katowicach odbyła się lekcja dla uczniów z Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2  w Katowicach.

Podziękowanie

14.06.2023

Pragnę jeszcze raz gorąco podziękować wszystkim funkcjonariuszom, pracownikom Aresztu Śledczego w Katowicach, funkcjonariuszom w stanie spoczynku i innym osobom zaangażowanym w organizację wielkiego święta naszej jednostki, które miało miejsce 12 czerwca 2023 r. Bez Państwa wkładu, zaangażowania, chęci i pozytywnej energii to wydarzenie, w tak pięknej i dostojnej oprawie, po prostu by się nie odbyło. Jeszcze raz serdecznie Państwu dziękuję.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej