W Areszcie Śledczym w Krasnymstawie odbyła się uroczysta odprawa z okazji Dnia Niepodległości.

Osadzeni z Aresztu Śledczego w Krasnymstawie uczestniczyli w spotkaniu z Kierownikiem Muzeum i Miejsca Pamięci w Bełżcu.

16 listopada 1995 r. na spotkaniu w Paryżu została przyjęta przez państwa członkowskie Organizacji Narodów Zjednoczonych do Spraw Oświaty, Nauki i Kultury (UNESCO) Deklaracja Na Temat Zasad Tolerancji (Declaration of Principles on Tolerance. Z tej okazji w dniu 16 listopada obchodzony jest „Międzynarodowy Dzień Tolerancji”.

„…My, Pierwsza Brygada, Strzelecka gromada, Na stos, rzuciliśmy Swój życia los, Na stos, na stos!...”

27 października 2023 roku grupa studentów należących do Studenckiego Koła Naukowego Geografii Wojskowej i Zarządzania Kryzysowego „Kryzysowcy” funkcjonującego na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Marii Curie–Skłodowskiej w Lublinie wraz z opiekunem, odwiedziła krasnostawską jednostkę penitencjarną.

25 października 2023 roku ppłk Marcin Czerw - Dyrektor Aresztu Śledczego w Krasnymstawie podpisał kolejną umowę o odpłatnym zatrudnieniu skazanych z Przedsiębiorstwem Produkcyjno-Handlowo-Usługowym „Trans-Bas” Owsik Piotr z Zamościa.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej