15 kwietnia 2024 r. na terenie Aresztu Śledczego w Krasnymstawie zorganizowano spotkanie z młodzieżą maturalną i kadrą pedagogiczną I Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Jagiełły w Krasnymstawie.

84 lata temu w lasach katyńskich dochodziło do okrutnych zbrodni. W Krasnymstawie upamiętniono tych, którzy zginęli tylko dlatego, że byli Polakami i nie dali się złamać.

Międzynarodowy Dzień Sportu na rzecz Rozwoju i Pokoju upamiętnia otwarcie pierwszych letnich igrzysk olimpijskich w epoce nowożytnej w Atenach w dniu 6 kwietnia 1896 roku. Coroczne obchody tego dnia podkreślają rolę i potencjał sportu w kwestii przestrzegania praw człowieka i usuwania barier przez promowanie międzyludzkiej solidarności na świecie. Święto zostało ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ i jest obchodzone od 2014 roku.

Dnia 4 kwietnia 2024 r. na terenie Aresztu Śledczego w Krasnymstawie zorganizowano spotkanie z maturzystami i kadrą pedagogiczną I Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Jagiełły w Krasnymstawie.

W Areszcie Śledczym w Krasnymstawie, w dniu 26 marca 2024 r. odbyło się spotkanie z okazji nadchodzących Świąt Wielkanocnych.

Działania skazanych na rzecz ochrony środowiska i edukacji przyrodniczej.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej