„, Zgodnie z uchwaloną w lipcu 2022 roku nowelizacją ustawy o Służbie Więziennej dzień 8 lutego ustanowiono Dniem Tradycji Służby Więziennej. ”

W dniu 25.01.2024 r. Dyrektor Aresztu Śledczego w Krasnymstawie ppłk Marcin Czerw przekazał na rzecz krasnostawskiego Sztabu WOŚP rękodzieła wykonane przez osadzonych, które zostaną przekazane na licytację 32 Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

W związku ze zbliżającą się rocznicą wybuchu Powstania Styczniowego skazani z Aresztu Śledczego w Krasnymstawie mieli okazję uczestniczyć w wykładzie na temat tego historycznego wydarzenia.

9 stycznia- 96. rocznica powstania Ligi Ochrony Przyrody

Dnia 13 grudnia 2023 r. na terenie Aresztu Śledczego w Krasnymstawie zorganizowano spotkanie z  młodzieżą i kadrą pedagogiczną Zespołu Szkół Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Krasnymstawie.

14 grudnia 2023 roku ppłk Marcin Czerw - Dyrektor Aresztu Śledczego w Krasnymstawie podpisał kolejną umowę o odpłatnym zatrudnieniu skazanych z firmą "EUROCASH" S.A. z siedzibą w Komornikach.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej