W dniu 15 sierpnia 2023 roku ppłk Marcin Czerw – Dyrektor Aresztu Śledczego w Krasnymstawie wraz z pocztem sztandarowym reprezentowali Służbę Więzienną w trakcie obchodów 103. Rocznicy Bitwy Warszawskiej i Święta Wojska Polskiego w powiecie krasnostawskim.

W dniach 12-13 sierpnia 2023 r. na terenie Aresztu Śledczego w Krasnymstawie odbyły się szkolenia proobronne dla funkcjonariuszy krasnostawskiej jednostki penitencjarnej.

Działania skazanych na rzecz kultywowania miejsc pamięci poświęconych poległym żołnierzom i obrońcom Ojczyzny.

Z dniem 3 sierpnia 2023 roku Dyrektor Generalny Służby Więziennej generał inspektor Jacek Kitliński powołał na stanowisko Dyrektora Aresztu Śledczego w Krasnymstawie ppłk. Marcina Czerwa. Wręczenia aktu powołania na stanowisko dokonał ppłk Piotr Burak Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Lublinie.

Zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego to podstawowe zadania formacji mundurowych naszego kraju. Służba Więzienna realizuje swoje zadania statutowe również przy współudziale innych służb, szczególnie Policji, która w ramach swoich kompetencji na podstawie właściwych regulacji prawnych niejednokrotnie wspiera nas w działaniach.

Uroczysta odprawa awansowa

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej