W dniu 5 grudnia 2023 roku, funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Krasnymstawie udali się z wizytą do Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II- Papieża w Orłowie Drewnianym oraz do Szkoły Podstawowej w Wirkowicach, aby realizować program Służby Więziennej związany z prewencją przestępstw wśród młodzieży "W SŁUŻBIE PRAWU".

W dniu 2 grudnia 2023 r. osadzeni z Aresztu Śledczego w Krasnymstawie uczestniczyli w zwiedzaniu Muzeum i Miejsca Pamięci w Sobiborze

W dniach 22 oraz 29 listopada 2023 r. krasnostawską jednostkę penitencjarną odwiedziła młodzież wraz z kadrą pedagogiczną z II Liceum Ogólnokształcącego im. C.K.Norwida w Krasnymstawie.

W Areszcie Śledczym w Krasnymstawie odbyła się uroczysta odprawa z okazji Dnia Niepodległości.

Osadzeni z Aresztu Śledczego w Krasnymstawie uczestniczyli w spotkaniu z Kierownikiem Muzeum i Miejsca Pamięci w Bełżcu.

16 listopada 1995 r. na spotkaniu w Paryżu została przyjęta przez państwa członkowskie Organizacji Narodów Zjednoczonych do Spraw Oświaty, Nauki i Kultury (UNESCO) Deklaracja Na Temat Zasad Tolerancji (Declaration of Principles on Tolerance. Z tej okazji w dniu 16 listopada obchodzony jest „Międzynarodowy Dzień Tolerancji”.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej