Funkcjonariusz Działu Kwatermistrzowskiego Aresztu Śledczego w Mysłowicach kpr. Sylwester Drozdowski został medalistą International Cup Poland MFR Federation. 

Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Katowicach powołał z dniem 28 kwietnia 2022 r. mjr. Tomasza Musiała na stanowisko Zastępcy Dyrektora Aresztu Śledczego w Mysłowicach.

Funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Mysłowicach upamiętnili bohaterów sprzed 82 lat, którzy zostali zamordowani wiosną 1940 roku przez NKWD

W Areszcie Śledczym w Mysłowicach zorganizowano spotkanie przybliżające osadzonym sylwetkę oraz historię życia błogosławionego ks. Jana Macha

W Areszcie Śledczym w Mysłowicach zorganizowano kolejną edycje zajęć z cyklu spotkania z historią.

Podczas kontroli paczki przesłanej pocztą do osadzonego funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Mysłowicach ujawnili m.in. dwa telefony komórkowe.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej