W Areszcie Śledczym w Mysłowicach zorganizowano kolejną edycje zajęć z cyklu spotkania z historią.

Podczas kontroli paczki przesłanej pocztą do osadzonego funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Mysłowicach ujawnili m.in. dwa telefony komórkowe.

W Areszcie Śledczym w Mysłowicach Dział Biblioterapeutyczny Biblioteki Śląskiej zrealizował projekt „Książka – podróż bez walizki”. Jego celem była promocja czytelnictwa w wyizolowanej grupie społecznej, jaką są osoby pozbawione wolności.

W Areszcie Śledczym w Mysłowicach zorganizowano lekcję historii dotyczącą najbliższego regionu

W Areszcie Śledczym w Mysłowicach trwa kurs o specjalizacji "technolog robót wykończeniowych z cyklem aktywizacji zawodowej i pierwszej pomocy przedmedycznej".

W Areszcie Śledczym w Mysłowicach zorganizowano wystawę poświęconą problematyce Górnego Śląska po zakończeniu I wojny światowej.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej