Podczas kontroli paczki higieniczno-odzieżowej adresowanej do osadzonego funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Mysłowicach ujawnili m.in. dwa telefony oraz dwie karty SIM.

W Areszcie Śledczym w Mysłowicach trwa cykl spotkań ze specjalistami z zakresu pomocy postpenitencjarnej, realizowany w ramach programu readaptacyjnego „Jasna Przyszłość”.

W siedzibie Fundacji POMOST w Zabrzu odbyło się spotkanie robocze przedstawiciela Aresztu Śledczego w Mysłowicach z władzami Fundacji.

Zgodnie z dyspozycją art. 15 Ustawy o Służbie Więziennej z dnia 9 kwietnia 2010 roku, dzień 8 lutego ustanowiono świętem Służby Więziennej.

Administracja Aresztu Śledczego w Mysłowicach przekazała figurki gipsowe na rzecz Domu Pełnego Kultury w Staniątkach. Figurki wykonywane przez skazanych powstały w ramach programu profilaktyki uzależnień od środków psychoaktywnych. 

Gazetka więzienna „Replay” - wydawana w Areszcie Śledczym w Mysłowicach zajęła pierwsze miejsce w ogólnopolskim konkursie „Szpalty za kratą”  organizowanym przez Zakład Karny w Rawiczu.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej