W mysłowickim areszcie trwa turniej szachowy. Bierze w nim udział dziesięciu zawodników.

Administracja Aresztu Śledczego w Mysłowicach przekazała figurki gipsowe na rzecz Środowiskowego Domu Samopomocy i Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Sosnowcu.

Areszt Śledczy w Mysłowicach przekazał kolejną partię maseczek na rzecz Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.

Kolejnych kilkaset maseczek higienicznych mysłowicki Areszt przekazał Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach w ramach akcji #Resort Sprawiedliwości Pomaga.

Ważna więź

22.06.2020

Relacja z ojcem, to jedna z najważniejszych jakie nawiązujemy w życiu. Dużo od niej zależy. Jej jakość decyduje niejednokrotnie o tym jak odnajdziemy się w przyszłości w szeregu sytuacji życiowych. Jak poradzimy sobie w strukturach hierarchii, jaki stosunek będziemy mieli do przełożonych, partnera w związku i innych ważnych życiowo osób.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej