Funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Tarnowskich Górach w dniu 25.04.2024 r. uczestniczyli w targach pracy zorganizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowskich Górach.

W dniu 17 kwietnia 2024 r. studenci Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie na kierunku Pedagogika Opiekuńcza z Resocjalizacją uczestniczyli w wizycie studyjnej zorganizowanej w Areszcie Śledczym w Tarnowskich Górach.

Z pomocą dla ZHP

14.04.2024

W dniu 12 kwietnia 2024 r. funkcjonariusze tarnogórskiej jednostki uaktywnili organizowane przez Związek Harcerstwa Polskiego V Tarnogórskich Zawody z Pierwszej Pomocy.

Tworzenie rękodzieła stanowi wartościowe narzędzie w procesie resocjalizacji. Tak pozornie prosta czynność, jak przygotowywanie kartek świątecznych może być nie tylko sposobem na rozwijanie umiejętności, ale także kompleksowym narzędziem wsparcia w procesie reintegracji społecznej, które sprzyja rozwijaniu pozytywnych zachowań i wzmacnianiu zdrowego funkcjonowania społecznego.

W dniu 27.03.2024 r. Dyrektor Aresztu Śledczego w Tarnowskich Górach por. Daniel Belica podpisał porozumienie z reprezentującą Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowskich Górach Panią Dyrektor Ewą Brachaczek dotyczące aktywizacji zawodowej osób osadzonych w tarnogórskiej jednostce penitencjarnej.

Gwarantujemy stabilne zatrudnienie i wynagrodzenie oraz możliwość rozwoju i awansu zawodowego. Więcej informacji dostępnych telefonicznie tel. 32 392 75 05 lub 32 392 75 18 .

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej