Wraz z inauguracją nowego rok szkolnego w mury Aresztu Śledczego w Tarnowskich Górach powrócił program edukacyjny dla szkół "W służbie prawu"

W bieżącym roku szkolnym 2023/2024 w Zespole Szkół Techniczno - Usługowych w Tarnowskich Górach utworzono klasę o profilu pedagogika resocjalizacyjna z psychologią ogólną

W niedzielę, 17 września w godz. 13.00-17.00 na terenie Siemianowickiego Centrum Kultury - Parku Tradycji w Siemianowicach Śląskich odbył się Piknik Militarny z Rosomakiem

22 czerwca br. w Pałacu w Rybnej na terenie Tarnowskich Gór odbyła się uroczystość nadania sztandaru Aresztowi Śledczemu w Tarnowskich Górach.

Uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego w tarnogórskim więzieniu.

Uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica w Tarnowskich Górach w dniu 5.06.2023 r. mieli okazję odwiedzić Areszt Śledczy w Tarnowskich Górach i zapoznać się z  pracą funkcjonariuszy w ramach programu “W służbie prawu”.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej