To coś więcej niż obowiązek - to chęć bezinteresownej pomocy innym, a czasem to nawet misja.

Zajęcia kulturalno-oświatowe w bibliotece.

Dzień Tradycji Służby Więziennej został ustanowiony na  mocy Ustawy z dnia 22 lipca 2022 r. o zmianie ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 roku o Służbie Więziennej.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej