W ramach kształtowania postaw ekologicznych skazani Oddziału Zewnętrznego w Stawiszynie uczestniczyli w zajęciach kulturalno-oświatowych, zorganizowanych poza terenem jednostki penitencjarnej.

Kurs zawodowy - Technolog robót wykończeniowych w budownictwie.

Służba Więzięnna przeciw przemocy

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej