Ogłoszenia o naborze do służby w jednostkach okręgu lubelskiego

Obchodzony w dniach 19-25 lutego Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem ma na celu zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem.

Wizyta studentów w jednostce penitencjarnej jest okazją do poznania specyfiki pracy funkcjonariuszy Służby Więziennej, co pomaga w podjęciu decyzji o wyborze przyszłego zawodu

8 lutego w Dniu Tradycji Służby Więziennej przywołujemy ważne wydarzenia historyczne mające wpływ na kształt więziennictwa w Polsce

Mediacja po wyroku

07.02.2024

Realizowany w Areszcie Śledczym w Lublinie program resocjalizacji Mediacja po wyroku ma na celu podnoszenie wiedzy o mediacji i wzmacnianiu umiejętności społecznych osób odbywających karę pozbawienia wolności, potrzebnych w przygotowaniu do udziału w postępowaniu mediacyjnym

Radosnych Świąt Bożego Narodzenia

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej