80. rocznica akcji "Reinhardt" była tematem działań edukacyjnych realizowanych w Areszcie Śledczym w Lublinie we współpracy z Państwowym Muzeum na Majdanku oraz Lubelskim Oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej

Jednostki penitencjarne podległe Dyrektorowi Okręgowemu Służby Więziennej w Lublinie uczestniczą w projekcie realizowanym przez Szkołę Wyższą Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie, którego celem jest wdrażanie idei sprawiedliwości naprawczej jako formy wspomagającej proces resocjalizacji, i tym samym zapobieganie powrotowi do przestępstwa. Jednocześnie projekt ma na celu poprawę sytuacji osób pokrzywdzonych.

Areszt Śledczego w Lublinie wspólnie z jednostkami okręgu lubelskiego włącza się do ogólnopolskiej akcji # Resort Sprawiedliwości Pomaga, pomagając Ukraińcom uciekającym przed wojną

Z dniem 7 marca 2022 roku Dyrektor Generalny Służby Więziennej gen. Jacek Kitliński powołał na stanowisko Dyrektora Aresztu Śledczego w Lublinie ppłk Annę Ausz. Wręczenia aktu powołania na stanowisko dokonał ppłk Cyprian Bas Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Lublinie.

25 lutego 2022 roku odbyła się uroczystość pożegnania płk. Jacka Wróbla Dyrektora Aresztu Śledczego w Lublinie przechodzącego na zaopatrzenie emerytalne

W związku z dynamicznie zmieniającą się sytuacją epidemiczną w kraju, w szczególności spadającą liczbą zakażeń oraz ogłoszonym przez Prezesa Rady Ministrów w dniu 23 lutego 2022 roku zniesieniem części obostrzeń zostały wypracowywane rekomendacje dla dyrektorów aresztów śledczych i zakładów karnych, związane z bezpiecznym przywracaniem widzeń osadzonych z  osobami bliskimi.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej