Areszt Śledczy w Lublinie oraz Nadleśnictwo Świdnik rozpoczynają współpracę w zakresie edukacji osób pozbawionych wolności

Podsumowanie Projektu pn. „Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności” realizowanego przez Służbę Więzienną w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Kochamy pomagać

11.02.2022

Areszt Śledczy w Lublinie aktywnie realizuje ideę niesienia pomocy drugiemu człowiekowi włączając się do wielu akcji charytatywnych organizowanych, zarówno we współpracy z instytucjami wspierającymi najbardziej potrzebujących, jak i inicjując własne szlachetne pomysły.

W Areszcie Śledczym w Lublinie zaprezentowano wystawę "Józef Piłsudski w Lublinie", poświęconą postaci samego Marszałka oraz historycznym wydarzeniom związanym z jego pobytem na Lubelszczyźnie. Wystawa jest wspólnym dziełem Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Lublinie oraz Muzeum Lubelskiego

Życie i twórczość K.K. Baczyńskiego była przedmiotem zajęć kulturalno-oświatowych, w ramach których osadzeni, poprzez jego poezję, odkrywali rzeczywistość w jakiej przyszło dorastać młodemu poecie oraz jego rówieśnikom, pokoleniu ludzi urodzonych na początku dwudziestolecia międzywojennego. Tło historyczne tego okresu przybliżyła wystawa Polskie Państwo Podziemne, udostępniona przez Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Lublinie.

Gazeta więzienna „Piaty Południk”, tworzona w Areszcie Śledczym w Lublinie , po raz kolejny stała się inspiracją dla dziennikarzy. Materiał nakręcony dla TVP Regionalna już wkrótce zostanie wyemitowany w ramach cyklu reporterskiego „Całkiem niezła historia”.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej