Podejmowane przez Służbę Więzienną działania, dostosowane do bieżącej sytuacji, od początku epidemii Covid-19 skutecznie zapobiegają rozprzestrzenianiu się koronawirusa w zakładach karnych i aresztach śledczych.

Okres przedświąteczny w Areszcie Śledczym w Lublinie to czas intensywnej pracy penitencjarnej, skupionej na wzmacnianiu poczucia wspólnoty osób pozbawionych wolności poprzez aktywne działania służące kształtowaniu prospołecznych postaw i rozwijaniu wiedzy o polskich tradycjach bożonarodzeniowych

15 grudnia br. w Sali Błękitnej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego odbyła się Charytatywna Aukcja Przedmiotów organizowana w ramach Akcji „Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę”. Lubelska Służba Więzienna aktywnie włączyła się w to wydarzenie.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej