Funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Lublinie uczestniczyli w Lubelskim Mediacyjnym Forum Otwartych Drzwi zorganizowanym w Sądzie Okręgowym w Lublinie. Jednym z poruszanych tematów była mediacja po wyroku dotycząca osób odbywających kary pozbawienia wolności

Areszt Śledczy w Lublinie realizuje dwa ogólnopolskie programy edukacyjne "W służbie prawu" oraz ”W służbie Ojczyźnie” skierowane do młodzieży szkół podstawowych i ponadpodstawowych, a także będących członkami organizacji harcerskich i związków strzeleckich

Kilometry dobra

28.10.2023

W deszczowe sobotnie przedpołudnie 28 października 2023r. Areszt Śledczy w Lublinie był gospodarzem wydarzenia pn. „Biegnij dla Hospicjum”.

Dyrektor Aresztu Śledczego w Lublinie ppłk Anna Ausz podpisała umowę z kontrahentem zewnętrznym w zakresie odpłatnego zatrudnienia skazanych kobiet

24 października br. w lubelskiej jednostce penitencjarnej odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku akademickiego 2023/2024 oraz immatrykulacja kolejnych studentów Centrum Studiów KUL przy Areszcie Śledczym w Lublinie

W dniu 17 października br. funkcjonariusze Grupy Interwencyjnej Służby Więziennej w Lublinie wzięli udział we wspólnym szkoleniu doskonalącym z funkcjonariuszami Oddziału Prewencji Policji w Lublinie.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej