W ramach pomocy postpenitencjarnej realizujemy szereg działań edukacyjnych mających na celu przygotowanie osób odbywających kary pozbawienia wolności do życia w społeczeństwie bez wchodzenia w konflikt z prawem

Funkcjonariusze lubelskiej jednostki penitencjarnej aktywnie włączają się w działania na rzecz integracji mieszkańców i promocji Służby Więziennej.

Nimbo i Narko to psy specjalne przeznaczone do zadań ochronnych i prewencyjnych.

Pasieka w lubelskim areszcie to miejsce, które codziennie uświadamia nam, jak ważna jest ochrona tych niezwykłych owadów – najlepszych zapylaczy na świecie

„Z ojców naszych hasłem starym "Bóg, Ojczyzna" idziesz w bój, z sercem pełnym jasnej wiary młodzież, polskiej ziemi sól!”. Służba Więzienna uczciła 79 rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego.

Służba Więzienna wspólnie z innymi służbami, instytucjami publicznymi i organizacjami wspiera działania na rzecz edukacji dzieci i młodzieży

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej