Dzięki aktywnej promocji zatrudnienia i intensywnej współpracy Aresztu Śledczego w Lublinie z podmiotami zewnętrznymi, w ramach realizacji programu Praca dla więźniów, skazani mogą podejmować pracę odpłatną i spłacać swoje zadłużenia, podczas pobytu w izolacji penitencjarnej

Edukacja społeczna osadzonych ukierunkowana na kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych jest jednym z priorytetowych aspektów oddziaływań penitencjarnych realizowanych w ramach działalności kulturalno-oświatowej Aresztu Śledczego w Lublinie

21 października br. funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Lublinie odpowiedzieli na zaproszenie Dyrekcji Zespołu Szkół nr 12 w Lublinie i odwiedzili uczniów klas ósmych szkoły podstawowej.

W dniu 20 października 2021 roku w lubelskiej jednostce penitencjarnej odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku akademickiego 2021/22 oraz immatrykulacja kolejnych studentów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II. W tym roku studia rozpoczęło 21 skazanych, 9 z nich przystąpiło do ślubowania.

W dniach 18-22 października br. odbywa się ustanowiony z inicjatywy Ministerstwa Sprawiedliwości Tydzień Mediacji. W bieżącym roku już po raz dziesiąty obchodzić będziemy także Międzynarodowy Dzień Mediacji, który przypada 21 października.

W dniach 13-15 października 2021 w ramach realizacji projektu VOLPRIS.EU odbywa się wizyta studyjna w Bremen. W projekcie realizowanym przez Centrum Wolontariatu w Lublinie bierze udział także lubelska kadra penitencjarna.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej