Dyrektor Aresztu Śledczego w Lublinie ppłk Anna Ausz podpisała umowę z kontrahentem zewnętrznym w zakresie odpłatnego zatrudnienia skazanych

W piątek 19 maja odbył się VIII Okręgowy Turniej Piłki Nożnej Oldbojów Służby Więziennej o Puchar Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Lublinie.

W ramach wydarzenia funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Lublinie oraz Grupy Interwencyjnej Służby Więziennej przy Okręgowym Inspektoracie Służby Więziennej w Lublinie spotkali się ze studentami Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

„Rozbudziła się w Narodzie wiara w siłę, moc ! Tylko trzeba trwać nam w zgodzie od świtu – po noc ! Niechaj z wieży biją dzwony jak jest wielki kraj. Niech na wszystkie głoszą strony: „Wiwat Trzeci Maj” !

Ogólnopolski program "W służbie prawu" realizowany przez funkcjonariuszy Aresztu Śledczego w Lublinie spotkał się z zainteresowaniem lubelskich szkół

W ramach współpracy z lubelskim Hospicjum Dobrego Samarytanina na terenie Aresztu Śledczego w Lublinie wyrosło Hospicyjne Pole Nadziei

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej