W Okręgowym Inspektoracie Służby Więziennej w Lublinie odbyła się uroczystość powołania Zastępcy Dyrektora Aresztu Śledczego w Lublinie.

Serce dla serca

06.08.2021

Areszt Śledczy w Lublinie od wielu lat uczestniczy w akcjach zbiórek nakrętek, których efektem jest pomoc osobom i instytucjom wymagającym wsparcia. Wśród nich znaleźli się m.in.: Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia, mały Jaś i Oliwier, a obecnie prowadzimy zbiórkę na cierpiącą na liczne schorzenia Wiktorię.

Dla jednych wakacje to czas odpoczynku i błogiego lenistwa, Służba Więzienna natomiast nie może sobie pozwolić na chociażby minimalne osłabienie czujności, bowiem osoby próbujące przemycać substancje niedozwolone na teren jednostek penitencjarnych nie zamierzają robić sobie wolnego.

Nowatorski projekt naukowej resocjalizacji poprzez studia stacjonarne dla osób pozbawionych wolności realizowany w ramach współpracy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II i Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Lublinie oraz Aresztu Śledczego w Lublinie przynosi sukcesy. Kilkunastu osadzony zakończyło pozytywnie sesję egzaminacyjną, kwalifikując się tym samym na kolejny rok studiów.

Areszt Śledczy w Lublinie wspólnie ze Stowarzyszeniem Odra-Niemen Oddział Lubelski przygotowali szereg inicjatyw edukacyjnych mających na celu upamiętnienie postaci rotmistrza Witolda Pileckiego. Wydarzeniom towarzyszyła wystawa biograficzna udostępniona przez Lubelski Oddział Instytutu Pamięci Narodowej.

Areszt Śledczy w Lublinie dołączył do szeregu instytucji działających na rzecz wsparcia ochrony pszczół i środowiska naturalnego, aktywnie włączając się do kampanii "Lubelskie-wspólnie dla pszczół" zainicjowanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, realizowanej przy wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej