Kontynuujemy działania w ramach programu rozwoju artystycznego i emocjonalnego osadzonych „Rest – art”.

Aktem mianowania z dnia 2 czerwca 2021 roku Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej nadał stopień podporucznika Służby Więziennej - absolwentom Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie.

W okresie od 27 lipca br. do 12 sierpnia br. na terenie opolskiego aresztu śledczego ze środków Funduszu Pomocy Postpenitencjarnej realizowany jest kurs malarza połączony z aktywizacją zawodową.

Rozkazem personalnym z dnia 23 lipca 2021 roku, płk Artur Koczerba – Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Opolu, powołał na stanowisko zastępcy dyrektora Aresztu Śledczego w Opolu mjr Magdalenę Jankowską - Guściorę, dotychczas wykonującą zadania specjalisty Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Opolu.

21 lipca br. funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Opolu wzięli udział w spotkaniu z młodzieżą podczas pikniku rodzinnego w Korfantowie.

Kurs brukarza

20.07.2021

W Areszcie Śledczym w Opolu prowadzony jest kurs brukarza.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej