7 maja 2024 roku w Centrum Kształcenia Ustawicznego przy Areszcie Śledczym w Warszawie –Białołęce rozpoczęły się matury. Egzaminy odbywają się na takich samych zasadach, jak w „szkołach wolnościowych”.

16 kwietnia 2024 roku odbyła się wizyta studyjna studentów Wydziału Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania WAT.

W ramach współpracy Akademii Wymiaru Sprawiedliwości z Krajową Szkołą Administracji Penitencjarnej (ENAP) zorganizowano w dniu 9 kwietnia 2024 roku wizytę studyjną w białołęckiej jednostce penitencjarnej.

W związku z realizowanym projektem „W SŁUŻBIE PRAWU” funkcjonariusze białołęckiej jednostki penitencjarnej odwiedzili uczniów dnia 5 kwietnia 2024 roku w Szkole Podstawowej im. Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920 w Stanisławowie Pierwszym.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej