Dzięki członkom zarządu Sekcji Historii Więziennictwa Polskiego Towarzystwa Historycznego o. Katowice, została odnaleziona na Cmentarzu Nowa Rossa w Wilnie, mogiła Zygmunta Józefa Hulewicza, funkcjonariusza Straży Więziennej z Wilna, kawalera Orderu Krzyża Wojennego Virtuti Militari.

15 kwietnia obchodzimy Światowy Dzień Trzeźwości. Ma on zwrócić uwagę, jak szkodliwy wpływ na nasze życie ma alkohol, który jest jednym z głównych czynników kryminogennych. Może zabrzmieć paradoksalnie, ale dla wielu osadzonych uzależnionych od alkoholu, więzienie jest szansą na skuteczną walkę z nałogiem. W zakładach karnych i aresztach śledczych funkcjonują 34 oddziały terapeutyczne dla skazanych uzależnionych od alkoholu, a jeszcze w tym roku mają być...

Delegacja kierownictwa ukraińskiej Służby Więziennej złożyła wizytę w Centralnym Zarządzie Służby Więziennej.

W 84. rocznicę zbrodni katyńskiej funkcjonariusze Służb mundurowych w całym kraju oddają hołd tysiącom Polaków pomordowanych na rozkaz Stalina. Dzisiaj Dyrektor Generalny Służby Więziennej, na zaproszenie Komendanta Głównego Policji, insp. Marka Boronia wziął udział w apelu pamięci, w którym upamiętniono również funkcjonariuszy Straży Więziennej – ofiary NKWD. Złożył też kwiaty pod Obeliskiem „Poległym Policjantom – Rzeczpospolita Polska”.

W siedzibie Ministerstwa Sprawiedliwości 10.04 br. odbyło się spotkanie Wiceministry Sprawiedliwości Marii Ejchart z Zastępcą Rzecznika Praw Obywatelskich dr. hab. Wojciechem Brzozowskim, przedstawicielami Biura Rzecznika Praw Obywatelskich oraz członkami kierownictwa Służby Więziennej, reprezentowanymi przez Zastępców Dyrektora Generalnego SW ppłk Renatę Niziołek i płk. Bartłomieja Turbiarza oraz Dyrektorów Biur Centralnego Zarządu Służby Więziennej.

Dzisiaj w Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Popowie z Wiceministrą Sprawiedliwości Marią Ejchart i Dyrektorem Generalnym Służby Więziennej płk. dr. Andrzejem Pecką spotkała się Sekretarz Generalna Konfederacji Europejskiej Probacji CEP Jana Spero oraz przedstawiciele służby kuratorskiej z Norwegii.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej