Odprawa roczna

10.03.2022

10 marca br.odbyła się odprawa roczna z udziałem Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Opolu.

1 marca obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. Został on ustanowiony przez Sejm RP w 2011 r., aby upamiętnić tych, którzy po II wojnie światowej z bronią w ręku przeciwstawiali się narzuconej siłą władzy komunistycznej.

W związku z dynamicznie zmieniającą się sytuacją epidemiczną w kraju, w szczególności spadającą liczbą zakażeń oraz ogłoszonym przez Prezesa Rady Ministrów w dniu 23 lutego 2022 roku zniesieniem części obostrzeń zostały wypracowywane rekomendacje dla dyrektorów aresztów śledczych i zakładów karnych, związane z bezpiecznym przywracaniem widzeń osadzonych z  osobami bliskimi.

W związku z realizacją projektu pn. "Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności" w ramach Działania 2.7 „Zwiększenie szans na zatrudnienie osób szczególnie zagrożonych wykluczeniem społecznym” finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w roku 2021 r. w Oddziale Zewnętrznym w Grodkowie odbył się jeden cykl szkoleniowo - aktywizacyjny "...

Funkcjonariusze Zakładu Karnego w Brzegu oraz Oddziału Zewnętrznego w Grodkowie w dniach od 20 października 2021 r. do 20 grudnia 2021 uczestniczyli w ogólnopolskiej akcji „Nasza Krew – Nasza Ojczyzna” Honorowego Oddawania Krwi służb mundurowych dla uczczenia Narodowego Święta Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej.

20 grudnia br. na terenie Zakładu Karnego w Brzegu oraz Oddziału Zewnętrznego w Grodkowie zakończyła się charytatywna akcja, mająca na celu zbiórkę słodyczy dla podopiecznych Domu Dziecka w Brzegu pt. „Bożonarodzeniowa Paka Dla Dzieciaka".

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej