Zgodnie z podpisaną umową pomiędzy Dyrektorem Zakładu Karnego w Brzegu mjr Tomaszem Jastrzębskim i Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe Gospodarstwo Rybackie Niemodlin, reprezentowanym przez Dyrektora Waldemara Wójtowicza do pracy w II etapie zostało skierowanych 20 osadzonych z Oddziału Zewnętrznego w Grodkowie.

W grudniu br. w Oddziale Zewnętrznym w Grodkowie odbyła się kolejna edycja programu readaptacji społecznej z zakresu przeciwdziałania zachowaniom agresywnym pt. "Trening Zastępowania Agresji ART".

12 grudnia br. w Grodkowie odbyły się obchody 40. rocznicy ogłoszenia stanu wojennego. Kierownictwo jednostek okręgu reprezentowali: Dyrektor Zakładu Karnego w Brzegu mjr Tomasz Jastrzębski, specjaliści Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Opolu mjr Agnieszka Bilińska-Kolczyk i mjr Dariusz Jakimiuk oraz Kierownik Oddziału Zewnętrznego w Grodkowie ppor. Daniel Sobieraj.

24 listopada br. w Oddziale Zewnętrznym w Grodkowie odbyły się ćwiczenia obronne mające na celu sprawdzenie i utrwalenie umiejętności sprawnego współdziałania Służby Więziennej i Straży Pożarnej w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa jednostki penitencjarnej.

Krew ratuje życie

01.10.2021

Kolejny raz funkcjonariusze Zakładu Karnego w Brzegu oraz Oddziału Zewnętrznego w Grodkowie uczestniczyli w akcji honorowego oddawania krwi.

Korzyści płynące z nauki języków obcych wydają się być oczywiste. Współcześnie jedną z głównych umiejętności warunkujących zatrudnienie jest znajomość języka obcego, w szczególności języka angielskiego, którym posługuje się niemal cały świat.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej