W ramach współpracy z Kuratorską Służbą Sądową odbyło się spotkanie, w którym udział wzięli stargardzcy i choszczeńscy kuratorzy sądowi oraz dyrektorzy, kierownicy działu penitencjarnego oraz wychowawcy stargardzkiej jednostki.

Funkcjonariusze z Oddziału Zewnętrznego w Stargardzie Aresztu Śledczego w Szczecinie spotkali się z mieszkańcami Stargardu, które zostało zorganizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie

Funkcjonariusze z Aresztu Śledczego w Szczecinie oraz Oddziału Zewnętrznego w Stargardzie Aresztu Śledczego w Szczecinie spotkali się z mieszkańcami Pyrzyc, które zostało zorganizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Pyrzycach.

Dziesięciu osadzonych ukończyło program resocjalizacyjny dla sprawców przestępstw popełnionych z zastosowaniem agresji pn. Mogę inaczej

Studenci trzeciego roku studiów licencjackich Akademii Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie kierunku Kryminologia penitencjarno-kuratorska, odwiedzili Oddział Zewnętrzny w Stargardzie

Słuchacze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Stargardzie będą mieli nowe możliwości podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej