Zastępca Dyrektora Aresztu Śledczego w Szczecinie ppłk Sebastian Matuszczak uczestniczył w uroczystościach związanych z obchodami 232 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3-go Maja.

W Centrum Kształcenia Ustawicznego w Stargardzie Mistrzowie Świata w Carvingu zaprezentowali słuchaczom naszej szkoły jak sztuka rzeźbienia w owocach i warzywach może być czymś wyjątkowym i pasjonującym.

Dyrektor Aresztu Śledczego w Szczecinie ppłk Radosław Jaźwiński podpisał dziś umowę przedwstępną z firmą KUCA Serwis Kolejowy reprezentowaną przez Prezesa Zarządu firmy Damiana Kuca.

Podpisano umowę z Zespołem Składnic Lasów Państwowych w Stargardzie o zatrudnienie osadzonych.

W dniu dzisiejszym uczniowie trzeciej klasy o profilu mundurowym VII Liceum Ogólnokształcącego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Szczecinie wzięli udział w zajęciach z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Coraz bliżej otwarcie dwóch budynków mieszkalnych o pojemności łącznej 527 miejsc

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej